top of page
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
rasmus_lindroos_cover_1322_edited.png

TRYGGHETSKÄNSLA ÄR EN RIKEDOM MAN BÖR SKAPA

Öppenhet, förtroendeingivande- och etiskt försvarbara beslut är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Beslut bör tas i samförstånd med kommuninvånarna och inte enbart utgående från administrationens behov.

En trivsam och fungerande näromgivning i kombination med goda påverkningsmöjligheter skapar trygghetskänsla hos människorna. I slutändan handlar det om att få vardagen att fungera, såväl för invånarna, som lokala entreprenörer på ett förnuftigt och hållbart sätt.

För att bevara vår unika region behövs det ett nytt sätta att tänka och förnuftigare beslut. Låt oss byta kurs i riktning mot ett samhälle där befolkningens intressen tillmötesgås på ett rättvist och uppriktigt sätt och där alla känner sig trygga.

 

Tillsammans lyckas vi.

Rasmus Lindroos nr. 210 Liike Nyt / Rörelse Nu - På den lokala invånarens ärende nu och alltid.
 

ASKOLA, BORGÅ, LAPPTRÄSK, LOVISA, MÖRSKOM, PUKKILA, SIBBO

 

Den politik som utförs av nuvarande beslutsfattare medför kontinuerligt en dyrare vardag för den vanliga medborgaren. Den lämnar tyvärr efter sig ett arv i form av enorma skulder som skall bäras av våra barn och kommande generationer.

Välfärdsområdeförnyelsen (sote-förnyelsen) i sig själv innebär tilläggskostnader av miljardbelopp. Det här medför automatiskt en risk för nedskärningar av servicenätet och servicenivån även inom Östra Nyland, ifall inte resurserna fördelas på ett rätt och förnuftigt sätt.
 

Min viktigaste uppgift om jag blir invald är:
 

 • Se till att resurserna används till att upprätthålla fungerande vård och en förbättrad service. Istället för att pengarna går till administrativa ändamål och beslutsfattare. Ett exempel på förbättrad service är ibruktagning av familjeläkar-konceptet.

 

 • Anpassa och utveckla det nya välfärdsområdet på invånarnas villkor. Genom att skapa tjänster som uppfyller kommuninvånarnas behov på ett kvalitativt och effektivt sätt. Låt oss bevara tjänster på lokal nivå inom de områden där servicen fungerar.

 

 • Säkerställa en tillräcklig budget för räddningsverket. Vi bör notera att i Östra Nyland ingår det viktiga områden som hamnen i Sköldvik och kärnkraftverket i Lovisa. Vi bör se till att räddningen av olycksoffer, människor som befinner sig i fara, miljö och egendom sker på ett effektivt och kvalitativt sett oberoende var än i Östra Nyland man bor.

 

 • Ändra på sättet hur man gör politik. En öppen dialog och genom att engagera allmänheten innebär nyckeln till förbättrad beslutsfattning. Medborgarna måste ges möjlighet att delta och ta beslut i frågor som berör dem.

 

Ifall du önskar en målmedveten och ambitiös ledamot som är lyhörd för lokala önskemål. Kan jag vara ett bra alternativ för dig.
 

Rasmus Lindroos nr. 210

Kommunfullmäktigeledamot

Sibbo Liike Nyt - Rörelse Nu ordf.

Valchef
 

rasmus_lindroos_columnfront_1383.jpg

VEM ÄR RASMUS?

Rasmus Lindroos, kommunfullmäktigeledamot, lokalföreningens Liike Nyt – Rörelse Nu Sibbos ordförande och partifullmäktigemedlem. Men framför allt en familjefar och företagare från Kalkstrand i Sibbo.

Min målsättning är att anpassa och utveckla det nya välfärdsområdet på invånarnas villkor. Genom att skapa tjänster som uppfyller kommuninvånarnas behov på ett kvalitativt och effektivt sätt. Låt oss bevara tjänster på lokal nivå inom de områden där servicen fungerar.

Låt oss stoppa utvecklingen där pengar används på ett okontrollerbart sätt och låt oss fördela resurserna förnuftigare.

Min målsättning är att skapa en livsmiljö där såväl unga, funktionshindrade som äldre personer har det bra och tryggt att bo oberoende av modersmål. Låt oss tillsammans skapa ett samhälle som möjliggör en fungerande vardag för så många som möjligt och där vi tar hand om varandra på ett bra sätt.

Rasmus

rasti-white-w-x600.png
 • Facebook - White Circle
 • YouTube
 • Instagram
 • Twitter - White Circle
liike_nyt_white_horizontal.png

© 2021 rasmuslindroos.fi

bottom of page